Ouderdomsaandoeningen

Antwoord op al uw vragen

Diabetes komt steeds vaker voor. Het betreft vooral type 2-diabetes, hoewel ook type 1-diabetes toeneemt. De twee typen van diabetes zijn geen erfelijke ziekten. Ouders geven de ziekte niet door, maar slechts de aanleg. De ontwikkeling van de ziekte komt van buitenaf, door zogenaamde omgevingsfactoren. Voor type 2-diabetes zijn de omgevingsfactoren bekend. Het gaat om veranderingen in de leefwijze, zoals steeds meer een zittend leven en de ontwikkeling van zwaarlijvigheid.

Voor type 1-diabetes zijn de bepalende factoren minder goed bekend. Er worden verschillende hypothesen aangedragen, zoals gewichtstoename, zowel bij kinderen als volwassenen, en een verminderde weerstand tegen infecties in de kindertijd of ze nu viraal, bacterieel of parasitair zijn. Een kind dat is opgegroeid in een schoon milieu zou een zwakker spontaan weerstandsvermogen hebben waardoor ziekten als astma en type 1-diabetes sneller ontstaan.

wat is diabetes of suikerziekte
Gelukkig wordt vooruitgang in de behandeling en preventie geboekt. Ondertussen kent men 6 verschillende klassen medicatie en kan de behandeling gecombineerd worden volgens de noden van elke individuele patiënt. Voor de behandeling van type 1-diabetes ziet men een langzame maar continue vooruitgang richting herstel of ‘quasiherstel’ dankzij een kunstmatige pancreas of een transplantatie van de totale pancreas of van eilandjes met insulineproducerende cellen. Bij transplantaties dient men achteraf echter steeds afweeronderdrukkende medicijnen in te nemen, die op zich niet zonder risico’s zijn. Er is dus nog een lange weg te gaan. Maar de tijd dringt om het hoofd te kunnen bieden aan de complicaties die zich voordoen bij diabetes.

Vandaag zijn het de type 2-diabetespatiënten die de hoogste prijs betalen: 50% van de nieuwe dialysepatiënten heeft diabetes en meer dan 80% van de gedialyseerde diabetespatiënten heeft type 2-diabetes. 20% van de hartaanvallen komt voor bij diabetespatiënten en in 80% van de gevallen gaat het om type 2-diabetespatiënten. Diabetes kan leiden tot de amputatie van een deel van een lidmaat.

Tot slot is diabetes ook bij volwassenen één van de belangrijkste oorzaken van blindheid, terwijl we met de lasertechniek toch beschikken over een doeltreffende preventieve behandeling.

Goed om te weten

  • Diabetes is de eerste oorzaak van blindheid en slecht zicht.
  • Diabetes is de eerste oorzaak van amputatie die niet het gevolg is van een ongeluk.
  • Een diabetespatiënt loopt twee- tot viermaal meer risico om een hart- of vaatziekte op te lopen.
  • Een diabetespatiënt met hoge bloeddruk loopt tweemaal meer risico om slachtoffer te worden van een cerebrovasculair accident (beroerte).