Ouderdomsaandoeningen

Antwoord op al uw vragen

Hier gaat het ook om diabetes met een tekort aan insuline, aangemaakt door het lichaam, maar ditmaal gedeeltelijk.

Insuline-injecties zijn zeker in het begin van de aandoening meestal niet nodig. Bovendien wordt type 2 pas ontdekt bij volwassenen, meestal vanaf 40 jaar, vaak door een onderzoek omwille van een andere ziekte of bij een ‘toevallig’ bloedonderzoek (om andere redenen dan diabetes). Logisch: de patiënt vertoont vaak geen enkele klacht of geen enkel symptoom van de ziekte.

diabetes type 2