Ouderdomsaandoeningen

Antwoord op al uw vragen

Bij een getrainde en sportieve jongvolwassene zijn de gunstige effecten zowel op korte termijn – de bloedglucosespiegel daalt al na 30 minuten na aanvang van de inspanning – als op lange termijn zichtbaar. Drie sportsessies per week volstaan, om de bloedglucosespiegel de hele week, zelfs de hele maand stabiel te houden. En dan houden we nog geen rekening met de gunstige effecten op de conditie van hart, luchtwegen, spieren, het gevoel van welbevinden en het zowel beschermend als preventief effect op aderverkalking.

En bij diabetici ouder dan vijftig jaar?

U bent nooit te oud om te bewegen! Maar toch moeten we enige voorzichtigheid in acht nemen bij personen ouder dan vijftig jaar. Wanneer men lang niet regelmatig gesport heeft, en zeker indien er reeds complicaties zijn ten gevolge van diabetes, is het aanbevolen om eerst een belastingstest te laten uitvoeren bij een cardioloog of een sportarts. Bovendien moet uw inspanningsbelasting aangepast worden. Liever traag starten en regelmatig opbouwen, dan te snel van stapel lopen en geconfronteerd worden met gewrichts- of peesletsels.

Het gunstige effect van sport op een diabetespatiënt ouder dan vijftig jaar is vooral de verbetering van de conditie van hart en luchtwegen, het voorkomen van aderverkalking en het behoud van de spieren.

Tip

Als u bij geen enkele sportclub bent aangesloten, niet tennist, golft of fietst, en een afkeer hebt van zwemmen in een zwembad, volgt hier een tip: ga wandelen! Want regelmatig wandelen – een uur per dag – en structureel de trap nemen, vormen al een goed begin.

Let op!

Hieronder leest u enkele specifieke situaties waarin lichaamsbeweging gevaarlijk kan zijn:

  • als de toestand van hart of vaten van de diabetespatiënt niet goed is;
  • bij ernstige zenuwaantasting ter hoogte van de voeten, bij actieve wonden of infecties ter hoogte van de ledematen;
  • bij ernstige bloedvatproblemen in de onderste ledematen (koude, bleke, magere voet, dikke nagels…);
  • als de patiënt lijdt aan een zeer ernstige netvliesaandoening.