Ouderdomsaandoeningen

Antwoord op al uw vragen

Is diabetes erfelijk?

Erfelijkheid speelt vooral een rol bij type 2-diabetes. Het risico op type 2-diabetes bij een kind van een ouder met diabetes bedraagt ongeveer 1 op 7. Hebben beide ouders diabetes, dan loopt het risico op tot ongeveer 1 op 3. Bij een identieke tweeling bedraagt het risico ongeveer 75%. Bij type 1-diabetes loopt een persoon meer risico om type 1-diabetespatiënt te worden als zijn vader dat al is (6% risico). Het risicopercentage daalt tot 3% als zijn moeder type 1-diabetespatiënt is. Maar als de vader én moeder allebei type 1-diabetes hebben, loopt het risico dat hun kind het ook treft op tot ongeveer 33%.

Wordt men diabetespatiënt als men te veel suiker gegeten heeft?

Nee. Diabetes heeft niets te maken met een buitensporige inname van suiker. Vaak ligt een buitensporig verbruik van vetten aan de oorsprong van type 2-diabetes. Trouwens, zwaarlijvigheid is de grootste risicofactor voor type 2-diabetes. Men wordt immers eerder zwaarlijvig door het eten van veel vetten dan door het eten van zoete producten. Daarbij moet men weten dat beperkte vezelopname – vooral aanwezig in groene groenten – ook kan leiden tot diabetes. Tel daarbij de gevaren van overmatig gebruik van chocolade (rijk aan vetten) of alcohol (rijk aan suikers) op.

Wanneer moet men behandeld worden met insuline?

Men moet twee typen diabetes onderscheiden. Als men type 1-diabetes heeft, heeft men absoluut insuline nodig om te leven. De injecties zijn dus noodzakelijk. Daarentegen wordt bij type 2-diabetes maar een beperkt aantal personen behandeld met insuline: ongeveer 10% van de type 2-diabetespatiënten. Dat aantal lijkt wel te stijgen. Maar we zitten nog niet in de situatie zoals die in de Verenigde Staten waar de verhouding type 2-diabetespatiënten met insulinebehandeling veel hoger ligt. Hebben we nu gelijk of ongelijk? Zonder twijfel aarzelen we nog om insuline toe te dienen aan bepaalde patiënten die er niet in slagen stabiel te blijven. Maar laten we die uitspraak in ieder geval toelichten, omdat heel wat factoren bepalend zijn bij de beslissing om insuline toe te dienen aan een type 2-dia-betespatiënt, namelijk zijn leeftijd (hoe jonger, hoe eerder men met insuline zal behandelen), zijn levensverwachting, zijn leefstijl of zelfs de eventuele aanwezigheid van complicaties. Onthoud dat de beslissing heel sterk kan afhangen van de arts en dat voor dezelfde patiënt de beslissing van arts tot arts kan verschillen.

Hoeveel insuline-injecties moeten worden toegediend per dag?

Het aantal hangt af van het type diabetes. Als men type 1-diabetes heeft, zijn alle artsen het erover eens dat de insuline over minimaal drie injecties per dag moet worden verdeeld. Maar er zijn uitzonderingen: bepaalde patiënten houden het op twee injecties per dag en anderen gaan tot vijf injecties per dag. Dat hangt ook af van de controle op de bloedglucosespiegel, maar men moet er natuurlijk wel op letten dat de spreiding over twee injecties per dag niet te veel situaties met hypoglykemie of daarentegen te vaak hyperglykemie tot gevolg heeft. In geval van vier injecties per dag gebruikt men langzaam werkende insuline die een soort continue basisinsuline verzekert – gedurende 24 uur – en die men meestal ’s avonds voor het slapengaan inspuit.

Kunnen insuline injecties complicaties veroorzaken?

De enige complicatie die insuline injecties kunnen veroorzaken, is hypoglykemie. Het is vaak een spectaculaire complicatie, maar bijna nooit ernstig en heeft nauwelijks gevolgen.

Eén advies: probeer insuline en alcohol niet te mengen. Men kan immers een ernstige hypoglykemie krijgen na een acute dronkenschap. Tot slot is het goed om te weten dat insulineallergieën uiterst zelden voorkomen.

Mag een diabetespatiënt alcohol drinken? En frisdrank?

Alcohol drinken is niet verboden voor diabetici. Maar het is beter dat niet of met mate te doen! Verder is bekend dat men beter water kan drinken om te vermageren. Het is beter om limonade/frisdrank te laten staan. Zelfs als bepaalde mensen soms limonade/frisdrank drinken om hun bloedsuikerspiegel snel te laten stijgen. Als een type 1-diabetespatiënt continu dorst heeft, kan hij dat probleem niet verhelpen met limonade/frisdrank. Een verhoogde bloedglucosespiegel kan aan de basis liggen en moet opgevangen worden door een extra dosis insuline. Light/zero frisdranken zijn wel toegelaten, aangezien die geen suikers bevatten.

Is suiker toegestaan voor een type 2-diabetespatiënt?

Ongeveer tien jaar geleden was men zonder twijfel veel strenger geweest. Tegenwoordig stellen artsen zich toleranter op. Het is natuurlijk niet slim om iedere dag te feesten door te eten als een reus! Maar het moet ook niet zo zijn dat het hebben van diabetes het sociale leven in gedrang komt. Anders gezegd: het is prima om deel te nemen aan feestelijke gelegenheden, maar ook dan met mate.