Ouderdomsaandoeningen

Antwoord op al uw vragen

depressie

Een baan die gekoppeld is aan autoriteit kan bij vrouwen leiden tot een toegenomen risico op depressies. Bij mannen is er daarentegen sprake van een omgekeerde relatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas en de Iowa State University bij achttienhonderd Amerikaanse mannen en vrouwen van middelbare leeftijd.

De onderzoekers merken op dat er maatregelen genomen dienen te worden om discriminatie, vijandigheid en vooroordelen tegenover vrouwelijke leiders te beperken om de psychologische kosten van een hogere professionele status terug te schroeven.

“Vrouwen met een leidinggevende functie, die de mogelijkheid hebben om mensen aan te werven en te ontslaan – vertonen significant meer symptomen van depressies dan bij seksegenoten zonder macht op de werkvloer,” zegt onderzoeksleider Tetyana Pudrovska, professor sociologie aan de University of Texas.

“Daarentegen hebben mannen met een leidinggevende functie minder symptomen van depressies dan soortgenoten zonder zeggenschap. Vrouwen zonder professionele autoriteit vertonen iets meer depressie-symptomen dan mannen zonder macht. Bij de leidinggevende functies vertonen vrouwen echter meestal veel meer symptomen van depressie dan mannelijke collega’s.”

Weerstand en vooroordelen

“Het is opvallend dat vrouwen in leidinggevende functies een aantal eigenschappen hebben die normaal de basis zouden moeten zijn voor een goede mentale gezondheid,” zegt professor Pudrovska. “Deze vrouwen hebben een hogere opleiding en salaris en beoefenen een prestigieus beroep. Bovendien leidt hun werk tot een grotere autonomie en tevredenheid dan bij seksegenotes zonder autoriteit.”

“Toch hebben ze in werkelijkheid een slechtere mentale gezondheid dan vrouwen met een lagere status. Er is echter vaak sprake van interpersoonlijke spanningen, problematische sociale interacties, negatieve stereotypen, vooroordelen en sociale isolatie en weerstand van ondergeschikten, collega’s en superieuren. ”

“Vaak wordt opgemerkt dat vrouwen in hogere posities de assertiviteit en het vertrouwen van sterke leiders ontberen,” benadrukt Pudrovska. “Wanneer ze deze karakteristieken toch laten blijken, worden ze op een negatieve manier als onvrouwelijke eigenschappen afgewezen. Dit probleem draagt bij tot een chronische spanning.”

“Mannen in leidinggevende posities moeten met minder stresserende factoren omgaan, aangezien ze niet moeten optornen tegen de weerstand en de negatieve stereotypes waarmee vrouwelijke collega’s vaak worden geconfronteerd. Mannen in een gezagspositie beantwoorden aan de verwachtingen rond status en mannelijk leiderschap wordt als een normaal gegeven ervaren.”