Ouderdomsaandoeningen

Antwoord op al uw vragen

geheugenverlies

Hoger opgeleiden met geheugenverlies hebben meer kans op een beroerte dan lager opgeleiden met deze klachten. Dat schrijven onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam in het wetenschappelijk tijdschrift Stroke van de American Heart Association.

Een beroerte is een acute beschadiging van de hersenen, door een afsluiting of een scheur van een bloedvat. Beroertes zijn de belangrijkste oorzaak van invaliditeit en een belangrijke doodsoorzaak. Uit eerdere studies blijkt dat een beroerte geheugenklachten kan veroorzaken en in het verlengde daarvan dementie. De onderzoekers draaiden dit verband om en onderzochten of geheugenklachten een vroeg signaal van een beroerte zouden kunnen zijn. Zij vonden inderdaad dat hoger opgeleiden met geheugenklachten 39% meer kans hebben op een beroerte en dat het geheugenverlies bij hen een duidelijke voorbode kan zijn van een beroerte.

Volgens de onderzoekers hebben de hersenen van hoger opgeleiden door training op jonge leeftijd een meer ontwikkelde cognitieve reserve. Dit betekent dat zij een bepaalde buffer hebben wanneer zij later getroffen worden door hersenziekten zoals dementie. Zij kunnen door hun beter ontwikkelde brein meer hersenschade incasseren. Wanneer zij last krijgen van geheugenklachten is er dus vaak al veel meer aan de hand en is er dus ook meer kans op een beroerte.

Iedereen vergeet wel eens wat en mensen moeten zich niet onnodig zorgen maken, benadrukken de onderzoekers. Van belang bij geheugenklachten op oudere leeftijd is of de klachten meer voorkomen en hinderlijker zijn dan voorheen. Dat is iets waar hoger opgeleiden en behandelde artsen rekening mee kunnen houden. Bij mensen met een hogere opleiding die last hebben van geheugenklachten kan het nuttig zijn om ook aan hart- en vaatziekten te denken en niet alleen aan (vasculaire) dementie.