Ouderdomsaandoeningen

Antwoord op al uw vragen

suikerziekte

Boekweit zou de suiker (glucose) kunnen verminderen in het bloed bij mensen met diabetes. In studies zijn boekweit-extracten gevoerd aan ratten met diabetes. Bij de ratten daalden de glucosewaardes met 12-19%. Boekweit is een goedkoop en makkelijk te verkrijgen graan. Maar er is meer onderzoek nodig om te bepalen hoe boekweit de glucose-waarde verlaagt en wat precies het werkzame bestanddeel van de boekweit is.

Maar mensen met diabetes zouden het natuurlijk wel al in hun voeding kunnen opnemen. Zo kun je er b.v. pap of pannenkoeken mee maken of door een omelet verwerken.